م.ر

راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیست ان جـــا جــز ان کـــه جـان بسپارند چـاره نیست هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست…
دکمه بازگشت به بالا